AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào dưới đây thể hiện tình cảm nhân văn sâu sắc của Hồ Chí Minh?

  • A.  Từ tháng giêng đến tháng bảy năm nay, ở Bắc bộ ta có 2 triệu người chết đói
  • B. Lúc chúng ta nâng bát cơm để ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng
  • C. Vậy, tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó để cứu dân nghèo
  • D. Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nói trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>