AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, cần phải làm tốt những công việc chủ yếu sau đây. Hỏi : trong những công việc đó, công việc nào hiện nay đang tiến triển chậm nhất?

  • A.  Trước hết phải tổ chức sớm một nhà nước hợp hiến
  • B.  Nhà nước phải quản lý đất nước bằng pháp luậtvà làm cho pháp luật có hiệu lực thực tế
  • C. Nhanh chóng đào tạo đội ngũ viên chức nhà nước am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ, có đạo đức.
  • D.  Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, kiên quyết chống 3 thứ “ giặc nội xâm” là tham ô, lãng phí, quan liêu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>