AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đọan tóm tắt lời giải thích của Hồ Chí Minh về 5 đức tính tốt. Hãy phát hiện điểm tóm tắt sai nội dung.

  • A. Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào.
  • B. Nghĩa là quang minh chính đại, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào
  • C.  Trí là đầu óc sáng suốt, biết xem người, xét việc, cất nhắc người tốt, đề phòng người gian
  • D. Dũng là gan góc, gặp việc khó phải có gan làm, thấy khuyết điểm phải có gan sửa chữa, không bao giờ rụt rè, nhút nhát…..

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>