AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong “ Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” năm 1945, Hồ Chí Minh đã nêu ra một số luận điểm quan trọng về nhà nước dân chủ mới.

  • A.  Nếu không có nhân dân thì chính phủ không đủ lực lượng. Nếu không có chính phủ thì nhân dân không có ai dẫn đường
  • B. Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì
  • C.  Các cơ quan của chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân
  • D.  Việc gì có lợi cho dân , ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>