AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy phát hiện một luận điểm bị thiếu một ý quan trọng trong những câu sau đây viết về quan điểm tự lực cánh sinh và sự giúp đỡ từ bên ngoài

  • A. Chỉ có chúng ta mới quyết định được số phận của chúng ta
  • B.  Toàn cầu chú ý đến chúng ta khi chúng ta mạnh
  • C. Chúng ta lo tìm bè bạn nhưng trước hết phải lo tổ chức lực lượng của mình
  • D.

   Việc kết hợp sức mạng dân tộc với sức mạnh thời đại là vì lợi ích của dân tộc chúng ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>