AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những câu sau đây, câu nào nhấn mạnh nội dung

  • A.  Người có 4 đức: cần, kiệm, liêm , chính. Thiếu một đức thì không thành người.
  • B.  Người siêng năng thì mau tiến bộ. Cả nước siêng năng thì nước mạnh giàu
  • C. Để thực hiện chữ Liêm, cần có tuyên truyền và kiểm soát, giáo dục và luật pháp, từ trên xuống, từ dưới lên
  • D.  Đối với mọi người phải thực hành chữ Bác ái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>