AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào trong bức thư “ sẻ cơm nhường áo” viết tháng 9/1945, nói lên tình cảm nhân văn của Hồ Chí Minh được thể hiện bằng hành động?

  • A. Từ tháng giêng đến tháng bảy năm nay, ở Bắc bộ ta có 2 triệu người chết đói
  • B.  Kế đó lại bị lụt, nạn đói càng tăng thêm, nhân dân càng đói khổ
  • C. Lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng
  • D. Vậy, tôi xin đề nghị với đông bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bưa.Đem gạo đó ( mỗi bữa một bơ ) để cứu dân nghèo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>