AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những luận điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ, luận điểm nào dưới đây phân biệt nền dân chủ chế độ ta với dân chủ tư sản?

  • A.  Nước ta là nước dân chủ
  • B. Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân
  • C. Nước ta phải đi đến dân chủ thật sự,thựchiện dân chủ thật sự
  • D. Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết được mọi khó khăn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>