AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Luận điểm nào dưới đây thể hiện một của lối sống nhân văn Hồ Chí Minh

  • A.  Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh , nước biếc để câu cá trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì vòng danh lợi
  • B.  Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới
  • C. Đối với mọi người thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới.
  • D. Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác chính là vô lý.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>