AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những luận điểm dưới đây, luận điểm nào nhấn mạnh nội

  • A. Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với tất cả những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ
  • B. Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới
  • C.

   Đối với mọi người thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới

  • D. Tự mình phải Chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính mà muốn người khác Chính là vô lý.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>