AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm luận điểm đúng nhất trong nhận định dưới đây:” Tài sản có giá trị nhất trong hành trang của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước năm 1911” là:

  • A. Một vốn học vấn chắc chắn cùng với năng lực trí tuệ sắc sảo của bản thân
  • B.  Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết của nhân dân
  • C. Truyền thống cần cù, lạc quan, yêu đời của con người Việt Nam
  • D. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong dựng nước và giữ nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>