AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc nào dưới đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề phức tạp ở biển Đông?

  • A. Bình đẳng chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.
  • B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
  • C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
  • D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>