AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính sách tiến bộ nhất về kinh tế mà chính quyền xô viết Nghệ - Tĩnh thực hiện là:

   

  • A. Lập các tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất.
  • B. Xóa nợ cho người nghèo, khuyến khích sản xuất.
  • C. Chú trọng đắp đê phòng lụt, tu sửa cầu cống, đường giao thông.
  • D. Tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ một số thuế vô lý.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>