AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là:

  • A. Đầu tư máy móc, khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp.
  • B. Đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn, tập trung vào nông nghiệp ( cao su), công nghiệp (than đá).
  • C. Đầu tư chủ yếu vào công nghiệp và thương nghiệp.
  • D. Đầu tư nhiều vốn vào khai thác mỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>