YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1954- 1975, cách mạng miền Nam giữ vai trò:

  • A. Quyết định.
  • B. Quan trọng nhất.
  • C. Quyết định trực tiếp.
  • D. Quyết định nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA