AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền?

  • A. Phong trào dân chủ 1936- 1939.
  • B. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  • C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
  • D. Phong trào cách mạng 1930- 1931.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>