YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 - 1933) là:

  • A. Khủng hoảng thừa.
  • B. Khủng hoảng chính trị.
  • C. Khủng hoảng toàn diện.
  • D. Khủng hoảng thiếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>