AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược trong những năm cuối thế kỷ XIX là gì?

  • A. Phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.
  • B. Phong trào nông dân tự phát.
  • C. Phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản.
  • D.

   Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>