AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi ở những địa phương nào trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã tác động mạnh đến các địa phương trong cả nước

  • A. Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
  • B. Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên.
  • C. Đồng Nai Thượng, Hà Tiên.
  • D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>