AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt căn bản trong hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu so với Phan Châu Trinh là ở:

  • A. Xu hướng và phương pháp thực hiện.
  • B. Công tác tuyên truyền, tập hợp lực lượng
  • C. Chủ trương và xu hướng cứu nước.
  • D. Khuynh hướng cứu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>