AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động Toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

  • A. Quân Pháp sát hại nhân dân ở phố Hàng Bún – Hà Nội.
  • B. Pháp đánh chiếm các tỉnh Hải Phòng, Lạng Sơn và Nam Định.
  • C. Pháp gửi tối hậu thư đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho Pháp.
  • D. Hội nghị trù bị ở Đà Lạt giữa ta và Pháp thất bại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>