MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Những thuận lợi cơ bản của dân tộc Việt Nam sau khi Cách mạng tháng Tám thành công là:

  • A. Phong trào đấu tranh , dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản.
  • B. Đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, Đảng đã nắm được chính quyền.
  • C. Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.
  • D. Nhân dân ta đã giành quyền làm chủ, đất nước được độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA