AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản chất của kế hoạch quân sự Nava là:

  • A. Đánh nhanh thắng nhanh.
  • B. Phân tán binh lực.
  • C. Tập trung binh lực. 
  • D. Tấn công lên Việt Bắc lần thứ hai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>