AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương được xác định trong chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là;

  • A. Đế quốc Pháp. 
  • B. Đế quốc Pháp và tay sai.
  • C. Phát xít Nhật.
  • D. Phát xít Nhật và tay sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>