RANDOM
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính quyết định cho bước phát triển nhảy vọt mới của Cách mạng Việt Nam vì:

  • A. Đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
  • B. Đáp ứng căn bản nguyện vọng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
  • C. Đề ra đường lối chính trị đúng đắn và hệ thống tổ chức chặt chẽ.
  • D. Lãnh đạo nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa tháng tám thành công.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA