AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Việt Bắc Thu- Đông năm 1947 là:

  • A. Chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta.
  • B. Đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.
  • C. Chứng tỏ khả năng quân dân ta có thể đẩy lùi các cuộc tiến công quân sự lớn của địch.
  • D. Chứng tỏ hậu phương của ta từng bước lớn mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>