AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sách lược của Đảng, chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối phó với thực dân Pháp từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946 là:

  • A. Hòa hoãn với thực dân Pháp ở Nam Bộ.
  • B. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.
  • C. Kiên quyết chống lại nếu Pháp đem quân ra miền Bắc.
  • D. Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam Bộ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>