AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Chủ nghĩa thực dân cũ ở Châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã?

  • A. Thắng lợi của nhân dân Mô - dăm - bích và Ăng - gô - la.
  • B. Nước cộng hòa Nam-mi-bi-a tuyên bố độc lập.
  • C. 17 nước Châu Phi giành được độc lập.
  • D. Nhân dân Nam Phi xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>