YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là gì?

  • A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
  • B. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ.
  • C. Cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. 
  • D. Cách mạng giải phóng dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>