AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải lý do vào tháng 2/ 1951, Đảng quyết định xuất bản báo “Nhân Dân”?

  • A. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.
  • B. Làm cơ quan ngôn luận của trung ương Đảng.
  • C. Tuyên truyền đường lối của Đảng đến nhân dân.
  • D. Tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>