MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) ở Đông Dương là:

  • A. Sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa.
  • B. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
  • C. Tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương.
  • D. Toàn dân đoàn kết, chiến đấu dũng cảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA