AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan hệ đồng minh giữa Liên Xô và Mĩ trong chiến tranh thế giới thứ hai tan vỡ vì:

  • A. Mĩ đưa ra học thuyết Truman.
  • B. Sự đối lập về mục tiêu chiến lược giữa Mĩ và Liên Xô.
  • C. Mĩ có ưu thế về vũ khí hạt nhân.
  • D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>