ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở ra bước phát triển mới cho phong trào cách mạng thế giới, vì:

  • A. Chính phủ tư sản ở các nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
  • B. Chủ nghĩa Mác - Lê nin được truyền bá rộng khắp trên thế giới.
  • C. Nhiều Đảng cộng sản đã ra đời ở các nước tư bản Âu - Mĩ.
  • D. CNXH trở thành hiện thực, mở ra khuynh hướng cách mạng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>