AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành động nào sau đây không phải của phát xít Nhật sau ngày 9/3/1945?

  • A. Giúp các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập.
  • B. Dựng nên chính phủ Trần Trọng Kim.
  • C. Tuyên bố “giúp” các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập.
  • D. Tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>