AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi nào đã mở ra bước “đột phá” góp phần làm “xói mòn” trật tự hai cực Ianta?

  • A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Trung Quốc thành công (1949).
  • B. Nhân dân Việt Nam hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1975).
  • C. Cách mạng Cu-ba thành công, lật đổ được chế dộ độc tài thân Mĩ (1959).
  • D. Ba nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào tuyên bố độc lập (1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>