AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam?

  • A. Nguồn nguyên liệu sẵn có, nhân công dồi dào.
  • B. Đây là ngành kinh tế duy nhất thu nhiều lợi nhuận.
  • C. Đây là ngành kinh tế chủ đạo của Việt Nam.
  • D. Đây là ngành kinh tế truyền thống của Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>