AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đủ sức lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, Đảng Bôn- sê- vích đã quyết định chuyển cuộc cách mạng tháng Mười Nga sang hình thức đấu tranh nào?

  • A. Đấu tranh hòa bình.
  • B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
  • C. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền
  • D. Đấu tranh bạo lực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>