AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện được xem như sự khởi đầu cho chính sách chống Liên Xô của Mĩ là

  • A. kế hoạch Mác-san. 
  • B. học thuyết Truman.
  • C. sự ra đời của NATO.
  • D. đạo luật Tap-Hac lây.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>