AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ bao trùm mà Đảng và Chính phủ ta phải thực hiện sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công là gì? 

  • A. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc chĩa mũi nhọn vào kẻ thù
  • B. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng
  • C. Kiện toàn bộ máy nhà nước
  • D. Giải quyết khó khăn về tài chính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>