AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân miền Nam những ngày đầu sau hiệp định Giơnevơ là

  • A. đấu tranh vũ trang.
  • B. khởi nghĩa giành quyền làm chủ.
  • C. đấu tranh chính trị.
  • D. bạo lực cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>