AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám1945 có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện nay?

  • A. mềm dẻo nhưng cương quyết trong đấu tranh.
  • B. Cương quyết trong đấu tranh.
  • C. Luôn mềm dẻo trong đấu tranh.
  • D. Nhân nhượng với kẻ thù.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>