AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giai cấp tư sản Việt Nam vừa mới ra đời đã:

  • A. Được thực Pháp sử dụng làm tay sai đắc lực 
  • B. Bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm.
  • C. Được thực dân Pháp dung dưỡng. 
  • D. Bị thực dân Pháp bóc lột nặng nề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA