AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố chủ quan tác động đến sự xuất hiện khuynh hướng dân tộc dân chủ trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX là:

  • A. Ảnh hưởng từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp.
  • B. Ảnh hưởng từ Duy tân Mậu Tuất của Trung Quốc.
  • C. Ảnh hưởng từ thành công của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc.
  • D. Ảnh hưởng từ Duy tân Minh Trị của Nhật Bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>