AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới từ

  • A. những năm 50 (thế kỉ XX). 
  • B. những năm 80 (thế kỉ XX).
  • C. những năm 70 (thế kỉ XX). 
  • D. những năm 60 (thế kỉ XX).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>