AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp đấu tranh chủ yếu trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

   

  • A. Đấu tranh bạo lực 
  • B. Đấu tranh ngoại giao.
  • C. Đấu tranh vũ trang.
  • D. Đấu tranh chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>