ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nhân tố cơ bản dẫn đến sự thay đổi sâu sắc lực lượng giữa các nước đế quốc cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX là:

  • A. sự phát triển không đều về kinh tế- chính trị giữa các nước đế quốc.
  • B. sự chênh lệch về tiềm lực quân sự của các nước đế quốc.
  • C. sự phát triển không đều về khoa học- kĩ thuật giữa các nước đế quốc.
  • D. sự chênh lệch về hệ thống thuộc địa giữa các nước đế quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA