AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây không đúng về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919-1925?

  • A. Tìm ra con đường cách mạng vô sản.
  • B. Chuẩn bị tư tưởng chính trị cho sự thành lập đảng.
  • C. Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • D.

   Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự thành lập đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>