YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự xuất hiện của 2 xu hướng bạo động và cải cách ở Việt nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ các sĩ phu

  • A. xuất phát từ những truyền thống cứu nước khác nhau
  • B. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau.
  • C. chịu tác động của những hệ tư tưởng mới khác nhau.
  • D. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA