AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản chất của chính sách Mới của tổng thống Ru-dơ-ven là:

  • A. thả nổi nền kinh tế tự do theo thị trường.
  • B. nhà nước nắm độc quyền, chi phối các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  • C. tăng cường vai trò điều tiết, quản lí kinh tế của nhà nước.
  • D. loại bỏ hoàn toàn vai trò quản lí của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>