AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, các chiến dịch của quân và dân ta đều nhằm

  • A. củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
  • B. phá âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.
  • C. hỗ trợ chiến tranh du kích trong vùng bị tạm chiếm.
  • D. tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>